Realizacje

F.R.K. Intra-Cordis zaprojektowała i wykonała w ramach realizowanego projektu BioValve Bioreaktor służący do kontrolowanej hodowli zastawek serca w warunkach przepływu.

Realizacje

Opracowanie na zlecenie Pracowni Bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii urządzenia do automatycznego modyfikowania protez zastawek serca.

Realizacje

Symulator dynamicznego kontaktu cienkiej warstwy krwi przepływającej nad powierzchnią próbki biomateriału poruszającego się z zadanymi prędkościami.

Realizacje

Serwis obejmował między innymiuszczelnienie połączeń hydraulicznych bloku czteromodułowego elektro-mechanicznego, modernizacja posadowienia zaworów spustowych....

Realizacje

Projekt kompresora wraz z zintegrowanym regulatorem PID umożlwiający utrzymanie zadanej różnicy ciśnień w zbiornikach pneumatycznych.

Realizacje

Opracowanie i wykonanie dedykowanego, wzorcowanego miernika ciśnienia umożliwiającego pomiar w określonych przez zamawiającego zakresach i dokładności.

Realizacje

Urządzenie umożliwia nastawienie określonych wartości temperatury w funkcji czasu oraz rejestr zadanych wartości w określonych przedziałach czasowych.

Realizacje

Rejestrator wartości minimalnych i maksymalnych temperatury i wilgotności dla termohigrometru EXTECH.

Realizacje

Urządzenie umożliwiające wytwarzanie ciśnienia i podciśnienia o określonych parametrach zadanych przez użytkownika.

Realizacje

Urządzenie do testowania pneumatycznych pomp wspomagania serca umożliwiające zadawanie ciśnienia i podciśnienia z określonymi parametrami w funkcji czasu.