o nas

F.R.K. „Intra – Cordis”

Spółka F.R.K. Intra – Cordis została zawiązana aktem notarialnym w maju 1998 r.

 

Została powołana jako zaplecze technologiczno – produkcyjne dla prac naukowo – badawczych nad polskimi sztucznymi komorami serca, które prowadzone były w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu pod kierownictwem profesora Zbigniewa Religi.

 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja systemów wspomagania serca POLCAS, na które składają się pozaustrojowe pompy (komory) wspomagania serca wraz z implantowanymi kaniulami, oraz sterowniki do napędu pozaustrojowych pomp (komór) wspomagania serca.

 

Firma Intra – Cordis jest jedynym certyfikowanym wytwórcą tego typu urządzeń w kraju.

Odbiorcą produktów spółki są specjalistyczne kliniki kardiochirurgiczne w Polsce, które z powodzeniem stosują system u pacjentów z krańcową niewydolnością serca.

 

*Mechaniczne wspomaganie serca stanowi obecnie uznaną i szeroko stosowaną metodę leczenia chorych cierpiących z powodu schyłkowej postaci niewydolności serca. W Polsce jako pierwszy zainteresowanie tą metodą leczenia wykazał Prof. Zbigniew Religa w połowie lat 80 ubiegłego wieku, równolegle z rozpoczęciem programu transplantacji serca. Rozpoczęte wówczas prace nad stworzeniem polskiego systemu wspomagania serca zaowocowały pierwszymi klinicznymi aplikacjami sztucznych komór systemu POLCAS w roku 1995, w Klinice Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii (obecnie Śląskie Centrum Chorób Serca) w Zabrzu.

 

Od roku 1999 system wspomagania serca POLCAS zastosowano w:

 

 • Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie,
 • Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu,
 • Uniwersyteckim Centrum Klinicznm w Gdańsku,
 • Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.
W latach 1999 – 2021 zastosowano w klinikach kardiochirurgii  ponad 1 000 pozaustrojowych pomp wspomagania serca POLVAD-MEV.

Oprócz tego Spółka prowadzi prace w zakresie elektroniki, mechaniki oraz pneumatyki związanej z dziedziną aparatury medycznej, jak również oferuje serwis sterowników do napędu pozaustrojowych pomp (komór) wspomagania serca.

 

W listopadzie 2020r. Spółka uzyskała znak CE dla pozaustrojowych pomp wspomagania serca POLVAD-MEV oraz kaniul, czym potwierdziła wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości dla swoich produktów. Ocena zgodności naszego wyrobu została przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej TÜV Nord Polska.

Doświadczenie w pracach B+R:

 

Spółka brała udział jako partner przemysłowy w następujących projektach:

 

1. „Opracowanie innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca”. Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji 01.03.2015 – 28.02.2018

 

Projekt był realizowany w Konsorcjum w składzie:

 

Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi

 

Członkowie Konsorcjum:

 

 • Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 • FRK „INTRA-CORDIS” Sp. z o.o.

2. ”Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia (CardioBioMat)”. Projekt był finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji 05.10.2009-04.10.2012

 

Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:

 

Lider Konsorcjum: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

 

Członkowie Konsorcjum:

 

 •  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
 •  FRK „INTRA-CORDIS” Sp. z o.o
 • PLASTMED Sp. z o.o.
 • Laser Center Leoben, Austria
 • Secar Technologie GmbH
 • Medical University of Vienna, Austria