DANE KONTAKTOWE:

FRK ”Intra-Cordis” Sp. z o.o. NIP:  648-22-79-971 KRS: 0000074521 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy    3 600 000,00 PLN
Telefon: (32) 3735650
E-mail: intra@frk.pl

    Dojazd: