Stanowisko z do badania i weryfikacji czujników temperatury

Urządzenie umożliwia nastawienie określonych wartości temperatury w funkcji czasu oraz rejestr zadanych wartości w określonych przedziałach czasowych.

Masz pytania? Napisz