SIMMED

Symulator dynamicznego kontaktu cienkiej warstwy krwi przepływającej nad powierzchnią próbki biomateriału poruszającego się z zadanymi prędkościami. Urządzenie umożliwia precyzyjne ustawienie szczeliny dla warstwy krwi pomiędzy próbką, a wirującym dyskiem, czasu trwania eksperymentu oraz zdefiniowanie prędkości obrotowej dysku. Badania można prowadzić jednocześnie dla 7 próbek, w tym jednej próby ślepej. Interfejs umożliwia indywidualne definiowanie parametrów eksperymentu dla pojedynczej próbki. Aparatura wykonana została na zlecenie Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN.

Masz pytania? Napisz