Miernik ciśnienia MC1-100

Opracowanie i wykonanie dedykowanego, wzorcowanego miernika ciśnienia umożliwiającego pomiar w określonych przez zamawiającego zakresach i dokładności. Zakres mierzonego ciśnienia ±100kPa, z dokładnością 0,5% zakresu pomiarowego, ±1D. Miernik posiada wejście różnicowe oraz analogowe wyjście napięciowe (2V/100kPa). Przyrząd umożliwia pomiar w kPa i mmHg, wynik pomiaru pokazywany jest na wyświetlaczu LCD, lub rejestrowany przez wyjście analogowe.

Masz pytania? Napisz