Biorobot - System zanurzania TOMKER

Na zlecenie Pracowni Bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii opracowane i wykonane zostały urządzenia do automatycznego modyfikowania protez zastawek serca. Biorobot umożliwia kontrolowane nanoszenie polielektrolitów ułatwiających proces nasiewania komórek na protezy zastawek serca. Opracowany został hardware i software umożliwiający sterowanie położeniem zestawu próbek w układzie XYZ w określonej funkcji czasu. Jego zastosowanie otworzyło kolejny etap badań in vitro nad opracowaniem bioprotez serca nowej generacji.

Masz pytania? Napisz