Biorobot

Biorobot

Opracowanie na zlecenie Pracowni Bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii urządzenia do automatycznego modyfikowania protez zastawek serca.